• Giới thiệu 1
    Giới thiệu 1
  • Giới thiệu
    Giới thiệu

KHU DÂN CƯ HƯNG THUẬN 3

Dự án cụm công nghiệp Hưng Thuận có diện tích 46 ha tại xã Hố Nai 3 , huyện Trảng Bom.Đến nay dự án đã phê duyệt xong quy hoặch chi tiết xây dựng theo tỷ lệ 1/500 được cấp giấy phép chứng nhận đầu tư, đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng

Untitled-1