CHƯƠNG TRÌNH " TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP

 

CHƯƠNG TRÌNH " TƯ VN HƯỚNG NGHIP"

La chn ngh nghip cho tương lai luôn là mt trong nhng la chn quan trng và khó khăn nht vi các bn hc sinh THPT. Hng năm, khi hc sinh bước vào lp cui cp, nhà trường thường phi hp cùng các trường Đại hc, Cao đẳng, để tư vn và định hướng ngh nghip cho các bn hc sinh lp 12.

Tuy nhiên năm hc này, biết được nhng lo lng ca các bn hc sinh lp 11, và để chun b tt hơn nhng nguyn vng sau khi lên lp 12, để các em có được la chn sm nht và dành mi n lc cho la chn y, nhà trường đã t chc chương trình tư vn - hướng nghip rt đặc bit cho hc sinh khi 11.

Qua nhiu bui tư vn c th cho tng nhóm ngành như Y - Dược, Kinh tế - Lut- Kinh doanh - Tài chính, Ngôn ng - Xã hi, K thut - Công ngh - Truyn thông. Các bn HS đã được lng nghe các chuyên gia phân tích biết ,để làm được tng ngành ngh trong bui tư vn này đòi hi chúng ta phi hc tt nhng môn gì, xét tuyn, thi môn gì vào các trường ĐH, CĐ, Trung cp, Ngh. Khi vào hc ti các trường ĐH, CĐ, Trung cp s theo hc nhng b môn gì. Định hướng cho HS ngành nghề đó phù hp vi nhng người có s thích, tính cách, kh năng gì. Nhng công vic c th phi làm khi chn nghề đó. Tương lai ngh nghip: nhu cu ca doanh nghip, xã hi, cơ hi vic làm, mc thu nhp.

Đồng thi trong bui tư vn, HS được trc tiếp đặt câu hi đến chuyên gia và nhn được gii đáp, chia s chi tiết.

Qua bui tư vn, HS đã có thêm hiu biết v các ngành ngh và từ đó có thể đưa ra la chn sáng sut cho tương lai ca mình.

30

31

32

23457111320252627