NGÀY HỘI TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN

NGÀY HI TIN BƯỚC LÊN ĐOÀN

Hòa chung không khí thi đua sôi ni ca thiếu nhi c nước hướng ti k nim 93 năm Ngày thành lp Đoàn TNCS H Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024), ngày 25/3, Trường TH, THCS, THPT Đinh Tiên Hoàng t chc Ngày hi “Tiến bước lên Đoàn” năm 2024.

Trong không khí vui tươi ca Ngày hi, các bn đoàn viên, các em đội viên đã được cùng nhau ôn li truyn thng 93 năm Ngày thành lp Đoàn TNCS H Chí Minh qua cuc thi “ RUNG CHUÔNG VÀNG “

Ngày hi “ Tiến bước lên Đoàn” nhm tuyên truyn, giáo dc cho thiếu nhi truyn thng v vang ca Đoàn TNCS H Chí Minh; khơi dy nim t hào, ý chí quyết tâm thi đua hc tp và rèn luyn, phn đấu tr thành người Đoàn viên Đoàn TNCS H Chí Minh. Đồng thi, to sân chơi lành mnh, b ích để các em thiếu nhi được giao lưu hc hi, phát huy tinh thn đoàn kết, sáng to trong hot động Đội và phong trào thiếu nhi!

1

23467910

 

 11

1214151617