GƯƠNG SÁNG TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA "NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT" 2013

Thầy và trò trường TH, THCS, THPT Đinh Tiên Hoàng luôn tích cực tham gia phong trào thi đua "người tốt - việc tốt". Một tuần lễ có đến 2 tấm gương điển hình trong việc nhặt được của rơi trả người đánh mất, đó là Cô Nguyễn Thị Thu Hương - Nhân viên Giáo vụ của trường ngày 14/10/2013 đã nhặt được số tiền 500.000đ và ngày 17/10/2013 em Nguyễn Thiên Ân lớp 12A4 nhặt được số tiền 720.000đ với hành động cao đẹp cả 2 người đã đưa về Phòng Hành chính - Quản trị nhà trường, 2 trường hợp bị mất đã nhận lại được số tiền trên.

tapthe edit

 

(Cô Nguyễn Thị Thu Hương và em Nguyễn Thiên Ân

nhận giấy khen từ cô Đỗ Thị Kim Thoa - Hiệu trưởng nhà trường trao tặng)

 

         Không chỉ có vậy, đầu năm học 2013-2014 em Tô Thị Huệ lớp 11A6 đã nhặt được số tiền 1.000.000đ cũng đã trả lại cho người đánh mất. Đó thực sự là những tấm gương sáng để cho mọi người noi theo.

Untitled-1

(Em Tô Thị Huệ)